ISVAG krijgt omgevingsvergunning voor bouw nieuwe afvalverbrandingsoven

WILRIJK – Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA, zie foto) heeft zonet een omgevingsvergunning afgeleverd aan ISVAG voor een nieuwe afvalverbrandingsoven van huishoudelijke afvalstoffen. Die vervangt de bestaande installatie, die plaats maakt voor een nieuw streekeigen bos van circa 8 000 vierkante meter. Tijdens de behandeling van de aanvraag werden 21 voorwaardelijk gunstige adviezen…

Antwerpen stelt bemalingswater van werven ter beschikking van burgers

ANTWERPEN – Antwerpen wil bemalingswater van werven beschikbaar maken voor omwonenden waar dit technisch mogelijk, haalbaar en veilig is. Door aftapmogelijkheden te voorzien, kunnen buurtbewoners kosteloos gebruik maken van het opgepompte grondwater. Bij bouwwerken wordt vaak grondwater opgepompt om de werf droog te houden (bemaling). In de Bouwcode van de stad Antwerpen en volgens de…

Vier Antwerpse gedeputeerden vragen steun aan Vlaamse en federale regering

ANTWERPEN  – De Antwerpse deputatie is bezorgd over de sociaal-economische gevolgen die de extra coronamaatregelen in de provincie veroorzaken. Deze beslissingen nam gouverneur Cathy Berx vanuit haar federale bevoegdheden. Noodplanning is geen taak die vanuit de federale en Vlaamse overheden aan de deputatie is toegewezen.  Niettemin wil de deputatie in gesprek gaan met deze overheden…