Project ‘Slim beheer Openbaar Domein’ detecteert 84 gevallen van sluikstort

MORTSEL – Het team Innovatie binnen IGEAN heeft het proefproject afgerond waarbij werd onderzocht op welke manier camera’s op vuilniswagens sluikstort kunnen detecteren op hun ronde. Samen met onder meerde gemeenten Edegem, Borsbeek, Hove, Kontich, Lint en Mortsel en het projectteam werden voorlopige conclusies gedeeld en een mogelijk vervolgtraject besproken. Op basis van de beelden…

Oppositie haalt slag thuis: gouverneur vernietigt meerjarenplan Edegem

EDEGEM – Antwerps provinciegouverneur, Cathy Berx, gaat in op de klacht van de verenigde oppositie (Open VLD, Groen en CD&V) en heeft beslist het meerjarenplan van Edegem te vernietigen. Het bezwaarschrift was eveneens ondertekend door sp.a en PVDA, die geen deel uitmaken van de gemeenteraad. Ook een aantal burgers legden klacht neer. De gouverneur oordeelt…

Ook kleuterscholen in de Zuidrand krijgen vanaf vandaag extra middelen

MORTSEL –  Vanaf vandaag krijgen de Vlaamse kleuterscholen de eerste middelen uitgekeerd van in totaal 71 miljoen euro extra budget. De totale werkingsmiddelen van de kleuterscholen stijgen zo vanaf dit jaar met vijftien procent. De werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs worden voor de eerste keer opgetrokken tot hetzelfde niveau als het lager onderwijs. Dat is goed…

Belastingen niet verhoogd in Zuidrand maar opcentiemen soms wel

MORTSEL – Er werd verwacht dat veel besturen hun aanvullende personenbelasting (APB) zouden verhogen als reactie op de federale taxshift in 2016. Van die verhoging is geen sprake, integendeel. In de plaats daarvan verhogen de nieuwe Vlaamse gemeentebesturen vooral hun opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV). In de Zuidrand gaat het om Aartselaar, Boechout en…

Benzinestation aan Provinciesteenweg komt er toch ondanks massaal protest

BOECHOUT – De deputatie heeft een beslissing genomen in het dossier ‘Bouwen en exploiteren van een nieuw tankstation met aanhorigheden en vellen van bomen’ op de Provinciesteenweg in Boechout. Brandstofleverancier Gabriëls wil hier een nieuw benzinestation bouwen. Het gemeentebestuur had de vergunning geweigerd na negatieve adviezen van zowel Agentschap Wegen en Verkeer, de gemeentelijke mobiliteitsraad…

Nieuw centrum voor psychologische en sociale begeleiding van AP studenten

ANTWERPEN  –  AP Hogeschool Antwerpen zet sterk in op het welzijn van haar 14 000 studenten. Zij kunnen vanaf nu voor psychologische, sociale of financiële vragen terecht op één plek in het nieuwe ‘Student Service Centre’ aan Campus Spoor Noord – Lichttoren. Er is immers steeds meer vraag naar psycho-sociale begeleiding van studenten. Ook sociaal,…

Huizen van het Kind krijgen éénmalige extra Vlaamse subsidie

WILRIJK – In een Huis van het Kind kunnen ouders en kinderen terecht voor alles rond opvoeden en opgroeien. Het is een samenwerking tussen organisaties die helpen met kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning, workshops en veel meer. Ondertussen zijn er 224 Huizen van het Kind werkzaam in 294 gemeenten in Vlaanderen, en in het Brussels Hoofdstedelijk…